منوی دسته بندی
ثبت نام

سازمانها

پارک علم وفناوری

خدمات مشاوره‌ای(خدمات پارک) نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و ابتکارات و پیشرفت‌ها، حاصل تبادل افکار و بهره‌برداری از خرد جمعی است. تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم بدون هم‌فکری صاحب‌نظران، متخصصین‌و اندیشمندان ممکن نیست. انتخاب…

بنیاد برکت

اعطای تسهیلات حمایت از اشتغال و تولید واحدهای کارگاهی و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق معرفی طرح های مورد تایید به بانک و صندوق های طرف قرار داد…