منوی دسته بندی
ثبت نام

درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

۱-دلیل بوجود آمدن باشگاه

ماهیت باشگاه تجارت الکترونیک پست استان گلستان حمایت از روند موفقیت و توسعه کسب و کار ، ایجاد اشتغال که در خواست  قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور میابد است .

ویژگی این  باشگاه نسبت به باشگاهها ی دیگر منحصر بفرد بودن آن برای اولین بار با چتر حمایتی پست استان گلستان  خواهد بود .
پست استان با تجربه گرانبها ی چند ساله  به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این کسب و کارها نبود انسجام و برنامه ریزی نشدن آنها  بوده است.
در این میان قشر آگاه  به نحوه اجرای صحیح کسب و کار  بخصوص تجارت الکترونیک  با تلاش زیاد توانستند جایگاه مهمی را دراین خصوص کسب نمایند  .
‎‎‎‎‎ایجاد فروشگاه  های مجازی برخاسته از تغییر سلایق جامعه و نیاز های جامعه در حال رشد است .

 

۲-ماموریت باشگاه

ماموریت  باشگاه تجارت الکترونیک پست استان گلستان ، انجام یک اقدام  فرهنگی در حوزه کسب و کار اینترنتی و افزایش سطح امور اقتصادی   فروشگاهها و جامعه هدف  دراستان  بر اساس اصول و ضوابط ابلاغی و قانونی  است که انعکاس تمایلات و خواست  مردم ،فروشگاهها و ادارات و سازمانها و ……میباشد

 ۳-نقش های اعضا تیم

باشگاه  تجارت الکترونیک، پست استان گلستان ‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ ، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار گیرد:

 • ‎‎‎‎‎‎ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد کسب و کار ‏ بر اساس‏ همکاری متقابل، ‎‎‎‎‎‎بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏
  صحیح‏ از تبلیغات و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
 • ‎‎‎‎‎‎آموزش‏ های لازم  مورد نیاز برای‏ همه‏ فروشگاهها و متقاضیان
 • تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ و تقویت کامل باشگاه
 • ‎‎‎‎‎‎تقویت‏ ‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، از طریق‏ بکار گیری مراکز مورد نیاز ‏و موجود
 • ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ تدوین دستورالعملها و….. مشارکت‏ فروشگاه وسازمانها و موسسات مرتبط در تعیین‏ و‎‎‎‎‎‎ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏
 • ‎‎‎‎‎‎ ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور
 • ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پی‏ ریزی‏ چگونگی رشد منافع اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط ‏ جهت‏ ایجاد سود وتوسعه فروش و محصول ‏.
 • ‎‎‎‏توسعه‏ و تحکیم‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ اعضا‏.
 • ‎‎‎‎‎‎ تنظیم‏ سیاست‏ کاری بر اساس‏ معیارها وتوسعه طبق خواست اعضا نسبت‏ به‏ همه‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از متقاضیان جدید ‏.
 • ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎اجرای دقیق کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏،اداری
 • همه‏ افراد باشگاه اعم‏ از زن‏ و مرد حقیقی و حقوقی ، یکسان‏ در حمایت‏ باشگاه قرار دارند
 • ‎‎‎‎‎‎ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد باشگاهها و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ و ‎‎‎‎حمایت ‏ از فروشگاهها ی جدید
 • ‎‎‎‎‎‎ ایجاد کمیته صالح‏  برای‏ حفظ کیان‏ باشگاه‏.
 • ‎‎‎‎‎‎ ایجاد وفراهم آوری تسهیلات برای اعضا‏.
 • ‎‎‎‎‎‎ حفظ حیثیت‏ و حقوق‏، اشخاص‏ از تعرض‏ ‏.
  جمعیت‏ ها  و انجمن‏ های‏ صنفی‏ مشروط به‏ این‏ که‏ اصول باشگاه و قوانین و مقررات را رعایت نمایند میتوانند عضو باشگاه باشند .‏.
   هر عضو ‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ منافع باشگاه و اعضا دیگر نباشد‏ واز سوی دیگر  مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ را رعایت نماید، برگزیند. باشگاه ‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز و کشش جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را در محیط باشگاه ‏ ایجاد نماید..

۴-اعضای تیم

‎‎‎‎‎‎ مالک معنوی باشگاه  تجارت الکترونیک، پست استان گلستان ‏ است‏ که‏ کلیه فروشگاهها و ذینفعان ، بر اساس‏ درخواست و نوع کار ، تولید و خدمات  به عضویت این باشگاه می رسند .

 

 

‎‎‎‎