منوی دسته بندی
ثبت نام

بخش بین الملل

با توجه به پیگیری‌های شرکت ملی پست در خصوص راه اندازی و ایجاد بستر تجارت الکترونیک در حوزه‌ کشورهای همسایه بر این اساس مجموعه باشگاه مشتریان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های استان ارسال بسته به کشورهای ترکمنستان-قزاقزستان-ازبکستان-قرقیزستان -تاجیکستان را اجرایی نماید.